Edukacijom zaposlenih o adekvatnom položaju pacijenata prilikom transporta, unapredili smo bezbednost i kvalitet transporta naših pacijenata.